PGT 30 – (bestillingsvare)

7.225,00 kr.

Længde 260
Højde 410
Bredde 450
Strøm 230/1~/50

Yderligere produktinfo

DK

REMKO PGM/PGT SERIES – Gasvarmere i propangas

Hurtig punktopvarmning til indendørs og udendørs brug

Varmesystemerne i REMKO PGM- og PGT-serien er designet til problemfri, pålidelig og all-round brug.

For håndværkere på byggepladser, håndværkere på arbejdsstationer i velventilerede fabrikshaller, landmænd og gartnere

Endnu lettere, mere handy og med forbedret teknologi i et bærbart eller mobilt design. Uden tab af udstødningsgas kan disse apparater bruges overalt, hvor der ønskes hurtig punktopvarmning udendørs eller effektiv, øjeblikkelig varme i lukkede, men godt ventilerede rum.

Gennemprøvet i landbrug og kommerciel havearbejde

Varmesystemerne bruges med succes af landmænd og gartnere. Uanset om det er i velventilerede boder, udstyrsskure eller drivhuse, gør deres mobilitet dem praktiske og universelle. Varmeanlæggene leveres klar til stikmontage. De er klar til drift efter tilslutning til 230 volt, strømforsyning og til propangasflasker for energibesparelser, apparaterne kan leveres i automatisk udførelse (PGT) med rumtermostat, der er klar til stikmontage.

Service- og vedligeholdelsesvenlig
Fuldautomatisk styring via rumtermostat, valgfri
(PGT-serien)
Multicylindersæt til tilslutning af flere gasflasker, valgfrit
Klar til øjeblikkelig drift
Variabel effektstyring
100 % effektivitet
Nem at transportere
Varmeisolerende dobbelthus af zinkbelagt stålplade, pulverlakeret

 

EN
REMKO PGM/PGT SERIES – Propane gas heaters
Rapid spot heating for indoor and outdoor use

The heating systems of the REMKO PGM and PGT series are designed for problem-free, reliable, all-round use.

For craftsmen at construction sites, workmen at workstations in well-ventilated factory halls, farmers, and gardeners

Even lighter, handier, and with improved technology in a portable or mobile design. Without exhaust gas losses, these devices can be used everywhere where fast spot heating outdoors or effective, immediate heat in closed, but well-ventilated rooms is desired.

Proven in farming and commercial gardening

The heating systems are used successfully by farmers and gardeners. Whether in well-ventilated stalls, equipment sheds, or greenhouses, their mobility makes them practical and universal. The heating systems are delivered ready for plug assembly. They are ready for operation after connection to the 230-volt a.c. mains and to propane gas cylinders for energy savings, the devices can be delivered in automatic design (PGT) with a room thermostat that is ready for plug assembly.

 • Servicing and maintenance friendly
 • Fully automatic control via room thermostat, optional
  (PGT series)
 • Thermostat accessories
 • Multi-cylinder set for the connection of several gas cylinders, optional
 • Ready for immediate operation
 • Variable power control
 • 100% efficiency
 • Easy to transport
 • Heat-insulating, double housing made of zinc-coated sheet steel, powder coated
Scroll to Top